Erasmus Day to dzień promocyjny wymian oraz praktyk w ramach programu Erasmus+. Organizowany jest raz w semestrze, w listopadzie oraz w lutym, tuż przed rozmowami rekrutacyjnymi. Tak zwany "Dzień otwarty z Erasmusem" to doskonała okazja by zapoznać się z możliwościami, jakie dają nam program Erasmus+.

Podczas Erasmus Day studenci mają okazję uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące programu Erasmus oraz porozmawiać ze studentami z innych państw, którzy zachęcają do studiowania za granicą.

Ideą Erasmus Day jest przedstawienie programu wymiany zagranicznej studentów. Ponadto chcemy umożliwić osobom zainteresowanym wyjazdem za granicę zaczerpnięcie informacji z godnego i zaufanego źródła.

Dlatego w imieniu Biura Programów Międzynarodowych UMK oraz toruńskiej sekcji ESN zapraszamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym na temat programu Erasmus.

Erasmus day odbędzie się 25 listopada 2015 w Bibliotece Głównej UMK. W ramach Erasmus Day przygotowaliśmy:
11:00 - 16:00 Stoisko informacyjne hol Biblioteki Głównej
12:00 - 12:30 Prezentacja Koordynatora programu Erasmus na temat możliwości wyjazdowych studentów UMK sala 8
12:45 - 13:00 Prezentacja na temat ESN sala 8
13:00 - 14:00 Prezetancje studentów zagranicznych dotyczące ich pobytu na programie Erasmus s.8
14:00 - 14:30 Prezentacja dotycząca praktyk sala 8
14:30 - 15:00 Poczęstunek hol Biblioteki Głównej
15:15 - 15:30 Prezentacja "Erasmus - przygoda mojego życia" sala 8

Date: 
25/11/2015 - 11:00