[EN]

An Education Officer is a dedicated ESN volunteer interested in the fields of Higher Education, youth and mobility. The person is willing to share with and learn from other Education Officers. Their goal is to increase the recognition of ESN in their respective ESN countries by being the voice of international students towards important national stakeholders. This is a volunteer who has a great knowledge about Erasmus+ programme and is ready to share it and answer all students’ questions. Education Officer works closely with the International Relations Office and is officially recognized by his/her University.

Responsibilities of the Education Officers:

  • Providing assistance to students going / planning to go for a scholarship within the Erasmus + programme, responding to student’s general enquiries;
  • Running promotional campaigns about Erasmus+, studies and internships;
  • Students liaison in terms of rights and obligations airising from the Erasmus Student Charter and full academic recognition;
  • Organisation of informational meetings, mobility fairs and information points to promote educational mobility of students;
  • Promotion of PRIME, STORY project, ErasmusIntern.org platform and ESNSurvey;

 

If you have any questions or doubts, write to our Local Education Officer.

Local Education Officer:

 
email: leo.umk@esn.pl
 
 

***

[PL]

Education Officer to zaangażowany wolontariusz ESN którego obszar zainteresowań to edukacja wyższa, młodzież i mobilność. Jej celem jest zwiększenie rozpoznawalności ESN w Polsce poprzez bycie rzecznikiem międzynarodowych studentów wobec ważnych krajowych interesariuszy.To wolontariusz, który posiada wiedzę o Programie Erasmus+, jest gotowy dzielić się nią oraz służyć pomocą studentom polskim i zagranicznym. Education Officer współpracuje ściśle z IRO (tj. Biurem Współpracy z Zagranicą - nazwa ta różni się w zależności od uczelni) oraz jest oficjalnie rozpoznawany przez Uniwersytet.

Obowiązki Education Officera:

  • Służenie pomocą studentom odbywającym/planującym wyjazd na dowolne stypendium programu Erasmus+,
  • Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków studentów przebywających na stażach oraz studiach zagranicznych,
  • Informowanie studentów na temat zasad nowego programu Erasmus+,
  • Promocja mobilności edukacyjnej studentów poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, targów mobilności oraz punktów informacyjnych,
  • Promocja PRIME, projektu STORY, platformy ErasmusIntern.org oraz ESNSurvey.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Lokalnym Education Officerem. Możesz również dołączyć do grupy na Facebooku: Wyjazdy z Erasmus+ oraz Erasmusoholics UMK.

Lokalny Education Officer:

 
email: leo.umk@esn.pl