Aby wyjechać trzeba spełnić następujące kryteria:

  • być studentem studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (dziennych, wieczorowych lub zaocznych),
  • w momencie wyjazdu trzeba być studentem minimum II roku studiów I stopnia,
  • trzeba posiadać niewykorzystany kapitał mobilności na stopniu studiów, na którym ma się odbyć wyjazd,

Ponadto:

  • mieć dobre wyniki w nauce,
  • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia podczas wymiany,

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMK a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+. Szczegółowe zasady rekrutacji i kryteria selekcji są ustalane przez poszczególne wydziały na naszym Uniwersytecie. Wszelkich informacji należy szukać u pełnomocników dziekanów ds. mobilności (koordynatorzy wydziałowi).

Szczegółowe informacje: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/

 

W przypadku pytań na temat programu Erasmus+ można także kontaktować się z naszym Education Officerem - Patrykiem Pańką.