[EN]

An Education Officer is a dedicated ESN volunteer interested in the fields of Higher Education, youth and mobility. The person is willing to share with and learn from other Education Officers. Their goal is to increase the recognition of ESN in their respective ESN countries by being the voice of international students towards important national stakeholders.

Education Officer is a member of ESN, interested in higher education, youth and mobility. This is a volunteer who has a great knowledge about Erasmus+ programme and is ready to share it and answer all students’ questions. Education Officer works closely with the International Relations Office and is officially recognized by his/her University.

Responsibilities of the Local Education Officers:

  • Providing assistance to students going / planning to go for a scholarship within the Erasmus + programme, responding to student’s general enquiries;
  • Running promotional campaigns about Erasmus+, studies and internships;
  • Students liaison in terms of rights and obligations airising from the Erasmus Student Charter and full academic recognition;
  • Organisation of informational meetings, mobility fairs and information points to promote educational mobility of students;
  • Promotion of PRIME, STORY project, ErasmusIntern.org platform and ESNSurvey;

Write to our Education Officer: erasmus.umk@esn.pl

*************************************************************************************************************************

[PL]

Studencki Ambasador Programu Eramsus+ to zaangażowany wolontariusz ESN którego obszar zainteresowań to edukacja wyższa, młodzież i mobilność. Osoba ta gotowa jest dzielić się własną wiedzą i uczyć się od innych Education Officer'ow. Jej celem jest zwiększenie rozpoznawalności ESN w Polsce poprzez bycie rzecznikiem międzynarodowych studentów wobec ważnych krajowych interesariuszy.

Lokalny Ambasador to członek ESN, zainteresowany szkolnictwem wyższym, młodzieżą i mobilnością. To wolontariusz, który posiada ogromną wiedzę o programie Erasmus+, jest gotowy dzielić się nią oraz służyć pomocą studentom, odpowiadając na ich pytania. Education Officer współpracuje ściśle z IRO (tj. Biurem Współpracy z Zagranicą - nazwa ta różni się w zależności od uczelni) oraz jest oficjalnie rozpoznawany przez Uniwersytet.

Zakres obowiązków Studenckiego Ambasadora programu Erasmus+:

  • służenie pomocą studentom odbywającym/planującym wyjazd na dowolne stypendium programu Erasmus+;
  • prowadzenie kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków studentów przebywających na stażach oraz studiach zagranicznych;
  • informowanie studentów na temat zasad nowego programu Erasmus+;
  • promocja mobilności edukacyjnej studentów poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, targów mobilności oraz punktów informacyjnych;
  • promocja PRIME, projektu STORY, platformy ErasmusIntern.org oraz ESNSurvey;

 

Jeśli masz pytania, wątpliwości bądz chcesz dowiedzieć się, jak wyglądał nasz erasmus. Zapraszamy w każdy wtorek do Biura ESN UMK Toruń znajdującego się w akademiku nr 11 pokój 714A, 7 piętro w godzinach 15.00-16.00

 

EDUCATION OFFICER 

         

          Patryk Pańka

          erasmus.umk@esn.pl

          tel: +48 601 964 951